MILSPOTTERS.nlMilspotters forum -> Nieuwsberichten -> Toekomst Vliegveld Twente

Militaire luchtvaart nieuwsberichten.
Nieuw bericht plaatsen

Berichtdoor rogier77 » wo jul 01, 2009 3:49 pm
Aantal posts: 202x
Ranking: F16 Demo Piloot

PB sturen


Heel goed nieuws dit!Avatar gebruiker

Berichtdoor A.J. Witsen » wo jul 01, 2009 11:59 pm
Aantal posts: 3048x
Ranking: MilSpotter

PB sturen


Luchthaven Twente: compacte luchthaven in het groen

Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede hebben een voorlopige keus gemaakt voor een Structuurvisie gebaseerd op een compacte luchthaven in het groen. Die biedt de beste kansen voor een economisch sterker en duurzamer Twente. Een definitief standpunt bepalen de betrokken partijen in de tweede helft van 2009 na inspraak en overleg. De gebiedsontwikkeling van Luchthaven Twente en omgeving, midden in de regio en dicht bij de infrastructuur van A1 en spoor, biedt grote kansen voor economie, welzijn en natuur. De Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. (VTM) - waarin Rijk, provincie en gemeente samenwerken - heeft tal van mogelijkheden voor het gebied verkend. Dat is gebeurd in een sterk interactief proces met veel betrokkenen.
Dit heeft geleid tot twee goede alternatieven die zijn uitgewerkt en doorgerekend: één zonder – en één met een luchthaven. Daarbij is vooral gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden op langere termijn. Na het uitwerken van de alternatieven heeft de VTM afgewogen welke van de structuurvisies het beste zicht geeft op een economisch sterker en duurzamer Twente. Uit die afweging volgt het advies om te kiezen voor van de structuurvisie gebaseerd op een compacte luchthaven in het groen.
De betrokken overheden hebben nu het advies van VTM gevolgd, door voorlopig voor deze structuurvisie te kiezen. Een definitief standpunt wordt ingenomen na inspraak en overleg. Het Rijk heeft een geconditioneerd voorkeursbesluit uitgesproken, waarbij nadere randvoorwaarden verder zullen worden uitgewerkt. Publieke partijen zullen nadere afspraken maken over verdeling van risico’s van sanering, investeringen in infrastructuur en de overdracht van het terrein. Redenen om te kiezen voor een compacte luchthaven in het groen. Door de luchthaven op termijn te concentreren in het noordelijk gebied, dicht bij A1 en spoorlijn, komt er aan de zuidzijde ruimte voor ca. 130 hectare groenontwikkeling met mogelijkheden voor versterking van de Ecologische Hoofdstructuur. De ruimtelijke reservering en de daarbij horende ruimtelijke beperkingen kunnen, ten aanzien van de vergunde militaire geluidsruimte, worden teruggebracht tot ca. 11 km2. Hierdoor krijgt met name Oldenzaal weer ruimte voor zijn stedelijke ontwikkeling. Ruimte voor militair medegebruik blijft aanwezig op Twente zoals al opgenomen in de luchtvaartnota.
Onderzoek geeft aan dat de luchthaven het vestigingsklimaat in Twente voor (inter)nationale bedrijven en instellingen versterkt. Ook ondersteunt de luchthaven – in combinatie met de A1 en het spoor - de bereikbaarheid van Twente en biedt de beste kansen voor de ontwikkeling van de Twentse economie. Omdat de luchthaven van de grond af ontwikkeld moet worden kan van meet af aan gewerkt worden aan een duurzaam concept. Deze structuurvisie levert blijkens de uitgevoerde kosten-batenanalyse grotere bijdrage aan welvaartseffecten en biedt meer additionele werkgelegenheid voor Twente. Ook heeft de visie een hogere opbrengst conform de grondexploitaties. Het plan biedt daarnaast aantrekkelijke mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe draagkrachtige bewoners in het hoogste segment door het aanbieden van nieuwe woonmilieus. De Luchtvaartnota geeft aan dat de luchthaven van nationale betekenis is. Met dit voorgenomen besluit kan dat verder invulling krijgen. Hiervoor moet in de toekomst door het Rijk een luchthavenbesluit worden genomen. Vanuit provinciaal perspectief sluit het plan goed aan bij de doelen van de Omgevingsvisie. Het plan biedt alle mogelijke kansen voor een sterke economie in een mooi landschap. Ook vanuit de rijks- en regionale doelen met betrekking tot natuur en werkgelegenheid past de compacte luchthaven in het groen uitstekend.

Inspraak
Van 3 juli tot en met 11 september 2009 liggen het voorgenomen besluit, de structuurvisies, de MER en de andere onderliggende stukken ter inzage in gemeentehuizen in Twente. Na de tervisielegging worden alle inspraakreacties door VTM behandeld en opgenomen in een zogenaamde reactienota. In het najaar wordt de reactienota samen met het advies van de commissie MER ter besluitvorming voorgelegd aan de betrokken partijen waarna besluitvorming plaatsvindt door de gemeenteraad van Enschede, Provinciale Staten van Overijssel en het Rijk.

Gr. André :wink:
Een heel verhaal maar wel met goede vooruitzichten. :ballon:Avatar gebruiker

Berichtdoor A.J. Witsen » do jul 02, 2009 11:25 pm
Aantal posts: 3048x
Ranking: MilSpotter

PB sturen


Euregio wil discussie luchthaven sussen

Het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Euregio wil een platform vormen om de Nederlandse en Duitse partijen samen te brengen als het gaat om de discussie over de luchthaven Twente.
In het Duitse grensgebied is furieus gereageerd op het nieuws, dat gekozen wordt voor een compacte groene luchthaven. Niet alleen zijn veel Duitse overheden daartegen, maar ze vinden ook dat ze onvoldoende zijn geïnformeerd over de besluitvorming. Volgens wethouder Helder is dat wel het geval en treft de Nederlandse overheid geen blaam. De Euregio wil proberen de partijen aan tafel te krijgen om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

Duitsers boos over plannen luchthaven.

Duitse overheden in het grensgebied hebben woedend gereageerd op de plannen die er zijn met de luchthaven Twente.
Volgens veel Duitse bestuurders zijn ze veel te weinig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Bovendien zijn ze tegen de geplande groene luchthaven. Onder meer omdat volgens hen niets bekend is over aanvliegroutes, de hoogte van de vliegtuigen en het aantal passagiers. Volgens de Enschedese wethouder Helder is er niets aan de hand en zijn de Oosterburen voortdurend op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.In Duitsland is furieus gereageerd op de plannen om de luchthaven in Enschede weer open te stellen voor chartervluchten. De burgemeesters van Nordhorn en Bad Bentheim vinden het ongehoord dat er op zo'n korte afstand van de luchthaven in Münster een concurrent bijkomt, terwijl daar in euregionaal verband afspraken over zijn gemaakt. Ze zijn trouwens niet alleen bang voor de concurrentie, maar ook vrezen ze vliegtuiglawaai omdat de aanvliegroute voor de toestellen die op Twente landen op 2000 voet is gesteld.

AfbeeldingInwoners van Twente hebben weinig behoefte aan een luchthaven.

Dat blijkt volgens Milieudefensie uit een enquête. Milieudefensie verspreidde de enquête via een huis-aan-huisblad, bijna tienduizend enquêtes werden ingevuld. Volgens Mileudefensie blijkt dat meer dan de helft van de geënquêteerden vindt dat een luchthaven in Twente niet nodig is. Eerder had de Overijsselse statenfractie van het CDA kritiek op de enquête van Milieudefensie. Volgens de partij waren de vragen in de enquête misleidend.

(c) RTV Oost

Gr. AndréAvatar gebruiker

Berichtdoor A.J. Witsen » vr jul 03, 2009 12:35 am
Aantal posts: 3048x
Ranking: MilSpotter

PB sturen


Twenthe kan weer vliegen vanaf 2011.

ENSCHEDE - De luchthaven Twenthe maakt een doorstart. Het vliegveld, eind 2007 gesloten na het vertrek van defensie, is na het werven van een exploitant en de nodige aanpassingen aan de infrastructuur vermoedelijk in 2011 weer gereed voor charterverkeer.

Gr. André :ballon:Avatar gebruiker

Berichtdoor bas » za jul 04, 2009 6:53 pm
Aantal posts: 813x
Ranking: MilSpotter

PB sturen


Gisteren en vandaag werden er vliegveld Twente publieksdagen georganiseerd om mensen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de plannen. Ook bestond de mogelijkheid om met een bus een rondrit te maken over het terrein. Een manier om eens op plekken te komen waar je normaal niet zo snel komt.

Wat er is overgebleven van de remparachutesectie:
Afbeelding


Munitiebunker van binnen....
Afbeelding


Brandweer is er al met een x aantal Mac06....
Afbeelding


Shelters volgeladen met onverkoopbare vrachtwagens. Een stuk of 500. Alle shelters staan trouwens open....
Afbeelding


Tot slot nog één van de verkeerstoren. We zijn ook nog over de landingsbanen gereden en in het noordelijke sheltergebied. Algehele indruk van het veld is troosteloos en verval. Jammer.........
Afbeelding
Avatar gebruiker

Berichtdoor A.J. Witsen » za jul 04, 2009 10:57 pm
Aantal posts: 3048x
Ranking: MilSpotter

PB sturen


Mooie foto,s gemaakt Bas van de opendagen. Was je even weer in Oldenzaal ?

De toekomst voor de lokale zweefvliegclub gaat er anders uitzien.
De leden van de Zweefvliegclub Twente maken zich zorgen over de toekomst van de club.
Het is onduidelijk of de vereniging op de huidige locatie kan blijven zitten.
Voormalig militair vliegveld Twente zal in de toekomst commercieel gebruikt gaan worden.
Door de chartervluchten die hiermee gepaard gaan wordt het mogelijk zo druk in de lucht rond
het vliegveld dat veilig zweefvliegen niet meer mogelijk is.
De vereniging is al sinds 1935 gevestigd op het vliegveld.

En natuurlijk nog meer boze mensen. Lees onder :twisted:

Afbeelding

BlaBlaBla

Voorheen toen de F-16,s over de stad heen vlogen keken de mensen hier in Enschede niet eens
meer omhoog omdat dat normaal was dat hier wat over heen vloog vanwege de Vliegbasis Twenthe.
Als er nu wat overheen komt vliegen zie je gelijk de mensen hun hoofd naar boven draaien en kijken wat er over heen komt vliegen.
Het commentaar word direkt gegeven van wat een kabaal zeg.
Ik ben bang dat we hier op moment ontzettend veel tegenstanders
hebben opgebouwd voor verdere verloop van de vliegbasis Twenthe.
Ik hoop zelf dat het de goede kant op gaat van wat op de planning staat en dat het daadwerkelijk gaat gebeuren.
Het opnieuw openen van de Vliegbasis Twenthe. Of het nou civiel
is of militair. Je hoord in ieder geval weer vliegtuigen landen of
opstijgen en we hebben weer wat te spotten in onze omgeving.

Gr. André Afbeelding
Avatar gebruiker

Berichtdoor A.J. Witsen » zo jul 05, 2009 9:02 am
Aantal posts: 3048x
Ranking: MilSpotter

PB sturen


Open dag luchthaven Twente: genieten, geen discussie.

ENSCHEDE - Rijdend langs de hangars wordt de economische crisis zichtbaar op de luchthaven Twente. Onopvallend geparkeerd en toch valt het oog er onmiddellijk op: het grote aantal vrachtwagens dat op het terrein van de gewezen vliegbasis staat gestald. Het zijn, zo licht Bert Elshof van de Vliegwiel Twente Maatschappij (VTM) toe in de bus tijdens de eerste van twee open dagen op de luchthaven, trucks die niet de weg op kunnen omdat er voor de vervoerders door de recessie te weinig emplooi is. De luchthaven biedt de naar schatting enkele honderden voertuigen tegen een mooi prijsje nu onderdak, in afwachting van de verdere ontwikkeling van het gebied. Tegenslag voor de een blijkt daarmee financieel gewin voor de ander. „Het is natuurlijk wel een geweldige vorm van kapitaalvernietiging”, merkt een bezoeker van de open dag op. De opslag van trucks is een van de functies waarvoor de accommodatie buitengewoon geschikt is. Een paar kilometer verderop houdt de bus halt bij een geheel andere activiteit. In het groen verscholen ligt een bunker die lange tijd dienst heeft gedaan als opslagplaats voor munitie, maar ook geknipt blijkt voor de koeling van hammen en kazen. De geitenkaas gaat rond en er is, voor wie dorst heeft, een Huttenkloas-biertje, door de met een zachte g gezegende Limburger Elshof heel even omschreven als Sinterkloas-bier. Tegen de driehonderd belangstellenden trotseren op deze tropische dag de hitte om eens op het terrein te kijken. Het gebied, ook vandaag nog toegankelijk, blijkt van een schoonheid die Twente eigen is; groen en met een weldaad aan rust en ruimte. Discussie over waar het met het gebied naar toe moet, is er amper deze middag. Heel even, op de weg terug naar de aankomst- en vertrekhal van de luchthaven, lijkt Gerard Slingerland zich aan een oordeel te wagen. Hij, werkzaam bij het afgelopen week opgerichte Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), zegt: „Ik denk dat het economisch het beste is...’ Dan houdt hij in: „Ik heb beloofd hier niet te veel over te roepen.” „Ach, zeg het gerust”, roept een inzittende, „we zijn het toch niet met elkaar eens.” Maar de verdere voortgang van het proces, de keuze voor een luchthaven, is een zaak van de politiek. Die zou gisteren komen kijken op de luchthaven, maar het geplande bezoek van de regionale Tweede Kamerleden moest worden geannuleerd. De volksvertegenwoordigers stonden in de file en slaagden er niet in de luchthaven tijdig te bereiken.

Afbeelding

Foto : Frans Nikkels

(c) Teun StaalBerichtdoor rogier77 » zo jul 05, 2009 4:37 pm
Aantal posts: 202x
Ranking: F16 Demo Piloot

PB sturen


bas schreef:Gisteren en vandaag werden er vliegveld Twente publieksdagen georganiseerd om mensen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de plannen. Ook bestond de mogelijkheid om met een bus een rondrit te maken over het terrein. Een manier om eens op plekken te komen waar je normaal niet zo snel komt.

Wat er is overgebleven van de remparachutesectie:
Afbeeldingha leuk mijn oude werkplekkie.Berichtdoor Scanfreak » di jul 07, 2009 12:53 pm
Aantal posts: 71x
Ranking: F16 Piloot

PB sturen


Weet iemand wat voor gebouw er vooraan staat op de foto van de verkeerstoren met de woorden "schenkeveld k...."??Berichtdoor Scanfreak » wo jul 08, 2009 10:38 am
Aantal posts: 71x
Ranking: F16 Piloot

PB sturen


Ok, heeft wel wat weg van de voormalige brw kazerne op Deelen (zover ik het kan zien).Avatar gebruiker

Berichtdoor A.J. Witsen » zo jul 12, 2009 12:00 pm
Aantal posts: 3048x
Ranking: MilSpotter

PB sturen


Vliegveldplan bedreiging natuur

ENSCHEDE - Het voorgestelde plan voor een luchthaven in Twente vormt een grote bedreiging voor de omliggende natuurgebieden.
Door ontwatering ten behoeve van veiligheidsstroken in het verlengde van de start- en landingsbanen zullen de natuurgebieden Holthuis, De Wildernis, Lonnekerberg en het Lonnekermeer met het Hartjesbos volgens eigenaar Landschap Overijssel nog verder verdrogen. Het plan is niet acceptabel. Met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel bestaat de afspraak dat de bestaande verdroging wordt aangepakt. Wat er nu wordt voorgesteld veroorzaakt nog meer verdroging, aldus Martien Knigge van Landschap Overijssel. De Overijssel natuurorganisatie is geen principieel tegenstander van een luchthaven. "Dat is een politieke keuze. Wij staan voor de bescherming van onze natuurgebieden en daar beoordelen we het plan op", zegt Knigge. Geluidsoverlast en luchtvervuiling laat de organisatie buiten beschouwing. "Want dat is nu eenmaal onvermijdelijk bij een luchthaven." Landschap Overijssel beheert meer dan 600 hectare beschermde natuur rondom de luchthaven. Deze gebieden zijn ernstig aangetast door ontwatering en het vergraven van beken en sloten in het verleden. Alleen het landgoed Hof Espelo aan de zuidkant van het vliegveld blijft door de huidige plannen ongemoeid. Stedenbouwkundige Jan Astrego zegt vandaag in deze krant dat hij het luchthavenplan 'smaakvol' vindt ingebed in de omgeving.

(c) Jan Bengevoord, Dagblad Tubantia.

AfbeeldingGr. André Afbeelding
Berichtdoor Bigfoot » ma jul 13, 2009 10:35 pm
Aantal posts: 208x
Ranking: F16 Demo Piloot

PB sturen | Website bezoeken


Grappig he, met t militaire vliegveld hoor je bijna niemand en leven er op zo'n basis meer dieren dan waar dan ook rondom t veld of in de omgeving. Is de basis een paar jaar gesloten, gaat iedereen zich er mee bemoeien en gillen. Best grappig allemaal. He houden t in de gaten.Avatar gebruiker

Berichtdoor A.J. Witsen » ma jul 27, 2009 11:32 am
Aantal posts: 3048x
Ranking: MilSpotter

PB sturen


Gronings bedrijf begint vliegschool vanaf September 2009 op VLB. Twenthe.

http://www.youtube.com/watch?v=Z3Emn-mQyEI&fmt=18

(c) RTV Noord.

Groetjes André :wink:Avatar gebruiker

Berichtdoor A.J. Witsen » za aug 01, 2009 7:48 pm
Aantal posts: 3048x
Ranking: MilSpotter

PB sturen


Hier een filmopname van de voorlichtingsopendagen op 3 en 4 Juli 2009 van de Vliegbasis Twenthe in de toekomst.

http://www.vliegwieltwente.nl/media/Juli%202009/

Groetjes André :wink:Avatar gebruiker

Berichtdoor A.J. Witsen » do aug 20, 2009 5:52 pm
Aantal posts: 3048x
Ranking: MilSpotter

PB sturen


Informatiemarkt Enschede over Luchthaven Twente

ENSCHEDE - De gemeente Enschede en VliegwielTwenteMaatschappij i.o. (VTM) houden op woensdag 26 augustus in het kader van de inspraakperiode over de gebiedsontwikkeling van de Luchthaven Twente een informatiemarkt in het Stadhuis aan de Langestraat. Tussen 16.00 uur en 21.00 uur kan iedereen zich laten informeren over de plannen. De informatiemarkt is doorlopend toegankelijk. Naast een aantal informatiestands, is er een driedimensionale presentatie en ’s avonds twee keer de mogelijkheid om met wethouder Helder in gesprek te gaan. Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede hebben een voorkeur uitgesproken voor een Structuurvisie gebaseerd op een compacte luchthaven in het groen. Een definitief standpunt bepalen de betrokken partijen in de tweede helft van 2009 na inspraak en overleg. De inspraakperiode startte op 3 juli en duurt tot en met 11 september 2009. In die periode liggen het besluit, de structuurvisies, de MER en de andere onderliggende stukken ter inzage in gemeentehuizen in Twente. Na de tervisielegging worden alle inspraakreacties door VTM behandeld en opgenomen in een zogenaamde reactienota. In het najaar wordt de reactienota samen met het advies van de commissie MER ter besluitvorming voorgelegd aan de betrokken partijen waarna besluitvorming plaatsvindt door de gemeenteraad van Enschede, Provinciale Staten van Overijssel en het Rijk. Behalve in Enschede zijn er informatiebijeenkomsten in Hengelo, Oldenzaal, Denekamp, Losser en Nordhorn.

Bron : Dagblad Tubantia
VorigeVolgende

Reactie plaatsen

Keer terug naar Nieuwsberichten